PROJECTES I RESULTATS AMBIENTALS

Projecte ZERO:

Iniciativa del Departament de Salut de Gandia, Fisabio, Aupa Hogar i Plastics Casaravi, amb finançament de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per a crear un sistema de valorització de residus tèxtils basat en el reciclatge de bates hospitalàries d'un sol ús per a obtindre nous productes a un cost menor i amb un reduït impacte ambiental.

El projecte es durà a terme per un consorci format per personal investigador i sanitari de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) i el Departament de Salut de Gandia, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; i les empreses Aupa Hogar i Plàstics Casaravi. El projecte implica així els principals actors valencians de la cadena de valor tèxtil.

A més, el consorci treballa juntament amb altres entitats, com són el centre tecnològic AITEX i el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), que atorguen rellevància científic-tecnològica al projecte.

Gràcies al programa Safor Salut (impulsat des de Fisabio, UPV Campus Gandia i FAES Safor) va sorgir aquesta idea de projecte, basat en la reducció de la petjada de carboni en els tèxtils d'ús hospitalari, que ara ha pogut materialitzar-se en un projecte estratègic de la AVI.

A nivell mundial, l'impacte ambiental derivat d'aquest sector s'ha convertit en un tema preocupant. De fet, en 2015, va ser el responsable de 92 milions de tones de residus. Per part seua, els hospitals generen grans quantitats de deixalles tèxtils, procedents d'equips d'un sol ús. A causa de la crisi per la COVID-19, el consum d'equips de protecció individual ha augmentat exponencialment.

Segons l'últim informe d'activitat del Departament de Salut de Gandia, en 2018, l'Hospital Francesc de Borja va generar 650.000 quilograms de residus, dels quals el 90% van ser depositats en abocador i la resta, incinerats. El projecte se centra en l'aprofitament del 10% del total, que correspon a tot el material tèxtil d'un sol ús.

Amb la implantació del projecte ZERO "serà possible processar-los i readaptar-los per a ser usats com a matèria primera en altres processos productius, dotant així de circularitat a la cadena de valor tèxtil relacionada amb el material hospitalari", assegura Salvador González Conca, enginyer del Departament de Salut de Gandia i investigador principal del projecte.

La tasca inicial del consorci se centrarà en el disseny de bates d'un sol ús per AUPA, que se subministraran a l'Hospital de Gandia. Allí, el personal sanitari -en concret cent persones- provaran la qualitat de les bates, tant en la seua confecció com en el material emprat, i s'identificaran les millores a realitzar. Una vegada acabada la seua vida útil, seran desinfectades i assecades en el mateix hospital. El residu serà transportat a les instal·lacions de Casaravi, on es reciclaran per a obtindre granses de polipropilè. Aquest material es destinarà a la fabricació de noves bates, tancant així el cicle.

El centre tecnològic AITEX durà a terme la valorització dels residus mitjançant tècniques convencionals de filatura, la qual cosa permetrà l'obtenció de fibres reciclades. Paral·lelament, des del Campus de Gandia UPV es realitzarà un estudi de l'impacte ambiental associat a la cadena de producció, així com una estimació de la petjada de carboni en cadascuna de les etapes del procés, la qual cosa permetrà validar el sistema proposat i la seua sostenibilitat.

Des de Fisabio, i en concret des del Servei d'Estudis Estadístics, es dissenyarà un qüestionari per a valorar l'opinió del personal sanitari sobre la qualitat i usabilitat de les noves bates proporcionades. Aquest qüestionari permetrà identificar l'adequació a l'ús del nou material, així com possibles millores.

El qüestionari serà enviat al personal sanitari per al seu emplenament i les respostes s'emmagatzemaran en una base de dades. Posteriorment, es procedirà a realitzar l'anàlisi estadística de les respostes i els resultats obtinguts es presentaran en un informe.

Aquest model de producció sostenible permetrà reduir la petjada de carboni i implementar un circuit de recollida i gestió de residus que podria estendre's a la resta d'hospitals de la Comunitat Valenciana, fomentant també la cooperació intersectorial entre els hospitals i les empreses tèxtils i de reciclatge.

El projecte ZERO (Economia circular en la valorització de residus tèxtils d'origen hospitalaris) està impulsat per un consorci entre Fisabio, Aupa Hogar i Plàstics Casaravi. La dotació de l'ajuda obtinguda en la modalitat de projectes estratègics en cooperació de la AVI és de 616.594,97 euros, dels quals l'ajuda per a Fisabio és de 102.026,97 euros.

Vídeos:

Càlcul petjada de carboni:

 

Càlcul petjada de carboni