COMITÈ DE BIOÈTICA

¿Què es el Comitè de Bioètica Assistencial (CBA)?

 

Els comites de bioètica assistencial en l'àmbit dels departaments de salut es configuren com a òrgans interdisciplinaris de caràcter assessor i consultiu, al servei de professionals, de persones usuàries i de les institucions sanitàries.

 

Els Comités de Bioètica Assistencial (CBA) estan regulats pel Decret 130/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual es crea i regula el Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana i es creen els comités de bioètica assistencial dels departaments de salut com a òrgans garants dels drets de persones usuàries i pacients del Sistema Valencià de Salut.

 

La finalitat dels mateixos és examinar i assessorar en la resolució de les situacions de conflicte ètic que sorgisquen en el departament de salut/centre sanitari perquè, en tot cas, quede emparada la dignitat de les persones i la qualitat de l'atenció sanitària.; així com fomentar la difusió de la bioètica entre professionals, pacients i persones usuàries del sistema sanitari públic.

 

L'àmbit d'actuació del CBA del Departament de Salut de Gandia inclou l'Atenció Primària, l'Assistència Hospitalària i la Salut Pública.

 

Tots els membres comparteixen el caràcter de voluntarietat i disponibilitat per a acceptar les responsabilitats derivades de la seua pertinença al Comité i el compromís de confidencialitat dels assumptes tractats.

 

El funcionament del Comité de Bioètica Assistencial (CBA) està regulat per un Reglament de Règim Intern, elaborat pel propi Comité i aprovat pel Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana (CBCV).