Portada - foto apaisada


 

Actualitat

La Unitat de Malaltia Renal Crònica Avançada de l'Hospital de Gandia rep l'acreditació de la Societat Espanyola de Nefrologia

23/01/2024

La Unitat de Malaltia Renal Crònica Avançada de l'Hospital de Gandia rep l'acreditació de la Societa

Després d'un procés d'auditoria i avaluació de 66 estàndards, s'ha obtingut este reconeixement per la seua bona pràctica clínica. Entre altres serveis, la unitat orienta als pacients per triar un tractament substitutiu renal o optar pel maneig conservador.

La secció de Nefrologia de l'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia, i, en concret, la unitat de Malaltia Renal Crònica Avançada, després d'un procés d'auditoria i avaluació, ha obtingut l'acreditació ACERCA de la Societat Espanyola de Nefrologia com a reconeixement de la seua bona pràctica clínica.

El centre es convertix així en el primer hospital que aconseguix aquesta acreditació a la província de València i, juntament amb l'Hospital de Torrevieja, són els únics representants de la Comunitat Valenciana a nivell nacional, formant part d'un reduït grup de només 19 hospitals amb les seues unitats de Malaltia Renal Crònica Avançada acreditades.

La consulta d'esta unitat de l'Hospital de Gandia és multidisciplinària (formada per nefròlegs, infermeria especialitzada, nutricionista i psicòloga) d'atenció individualitzada, que treballa de manera coordinada per a proporcionar no únicament la millor assistència clínica als pacients amb malaltia renal en els seus estadis més avançats, sinó també orientar-los i preparar-los, si arribara el cas, per a l'inici programat d'un tractament renal substitutiu (diàlisi o trasplantament) o per al maneig conservador, realitzant-lo amb les majors garanties d'èxit.

Durant els últims anys s'ha registrat un increment progressiu del nombre de pacients prevalents en les consultes amb esta patologia, així com un canvi en el perfil d'estos, amb un augment tant de l'edat mitjana com de les comorbiditats associades. Esta elevada complexitat, requerix no sols cures mèdiques específiques per a tractar les complicacions derivades de la seua malaltia, sinó també educació, formació i informació als pacients, de les diferents opcions disponibles de tractament d'esta, la qual cosa els permet triar lliurement el tractament que millor s'adapta als seus desitjos i necessitats.

De fet, esta transició des de la unitat a l'inici d'un tractament renal substitutiu o maneig conservador, representa un moment crucial en la vida dels pacients renals, amb una important càrrega psicològica i una elevada morbimortalitat si no es realitza en les condicions adequades.

Estàndards de qualitat

El model d'acreditació de qualitat ACERCA certifica la bona pràctica clínica de la unitat mitjançant l'avaluació contínua de 66 estàndards, entre obligatoris i recomanables, agrupats en cinc blocs: requisits generals de la unitat, recursos materials i humans, processos, drets i seguretat del pacient, i resultats.

Estos estàndards estan basats en l'evidència científica disponible, la investigació, experiència actual, informació actualitzada publicada en les guies internacionals, recomanacions d'organitzacions professionals nacionals o internacionals, informació d'experts, requeriments legals i altres fonts autoritzades.

Com comenten els responsables de la unitat de Malaltia Renal Crònica Avançada, la Dra. Celia Climent, el Dr. Juan Casas i la infermera Lara Avellá, este reconeixement “suposa un nou estímul en la millora contínua de la qualitat assistencial centrada en els pacients nefròpates de manera personalitzada, i amb l'objectiu de retardar la progressió de la malaltia renal, garantir l'adequada transició als tractaments renals substitutius amb el menor nombre de complicacions possibles, promoure l'autonomia dels pacients i, en definitiva, millorar la seua supervivència amb la millor qualitat de vida possible”.

Compartir

Galeria d'imatges